GASILSKO POVELJSTVO OBČINE
Dolenjske Toplice

Click here to edit subtitle

OPERATIVA

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.

V sistemu zaščite in reševanja v Občini Dolenjske Toplice aktivno delujejo štiri gasilske enote, ki s pogodbo opravljajo javno gasilsko službo. Na teritoriju občine javno gasilsko službo opravlja tudi javni zavod Gasilsko-reševalni center Novo mesto.

Obveščanje in alarmiranje

V Občini Dolenjske Toplice je vzpostavljeno enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot in njenih članov preko sistema ZARE; podsistem osebnega klica in SMS obveščanja.


Aktiviranje gasilskih enot je določeno z dokumentom Postopki aktiviranja ReCO Novo mesto ob izrednih dogodkih


Glede na kraj dogodka in obsežnosti nesreče, se aktivira lokalno gasilsko društvo v posameznem požarnem okolišu, ki ga pokriva ali več enot hkrati.

Za ogled požarnih okolišev, kliknite na spodnji gumb.

POŽARNA PREVENTIVA

Požarna preventiva je pomemben del nalog, ki jih gasilska enota izvaja v lokalni skupnosti. Lokalno pristojna gasilska enota s svojimi nalogami s področja požarne preventive izvaja požarno preventivne aktivnosti. Te aktivnosti so:pregled požarnega okoliša,
  • preventivni pregledi objektov,
  • izvajanje nadzora nad javnim hidrantnim omrežjem,
  • sprejem in pregled požarnih načrtov,
  • pomoč in sodelovanje pri izvedbi vaj evakuacij,
  • pomoč in svetovanje krajanom na področju požarne preventive,
  • v sušnem obdobju opozarjanje krajanov o možnostih nastanka           požara,
  • ...
Za geo informacijsko podporo pri načrtovanju in interveniranju uporabljamo računalniški program Gaea+ podjetja XLAB.