GASILSKO POVELJSTVO OBČINE
Dolenjske Toplice

Click here to edit subtitle

Gasilsko poveljstvo občine Dolenjske Toplice usklajuje operativno delovanje gasilskih enot PGD Dobindol, Dolenjske Toplice, Podturn in Soteska, katere v občini opravljajo javno gasilsko službo. Skrbimo za opremljanje in usposabljanje operativnih enot ter njihovih članov.


V občini Dolenjske Toplice je v operativno delo za izvajanje javne gasilske službe vključenih 100 gasilcev, od tega je:

 - 30 članov uporabnikov izolirnega dihalnega aparata,

 - 8 tehničnih reševalcev,

 - 3 člani, usposobljeni za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,

 - 3 bolničarji.

GASILSKI POVELJNIK OBČINE

Bogdan Muška ml.

poklicni gasilec

PGD Dobindol
1. kategorija

Dobindol 8

8323 Uršna sela

PGD Dolenjske Toplice
3. kategorija

Ulica Maksa Henigmana 33

8350 Dolenjske Toplice

PGD Podturn
1. kategorija

Podturn 12

8350 Dolenjske Toplice

PGD Soteska
1. kategorija

Soteska 38

8351 Straža

Občina Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4

8350 Dolenjske Toplice

Gasilska zveza Novo mesto

Seidlova cesta 29

8000 Novo mesto

Gasilsko-reševalni center Novo mesto

Seidlova cesta 29

8000 Novo mesto