GASILSKO POVELJSTVO OBČINE
Dolenjske Toplice

Click here to edit subtitle

Na spodnji povezavi lahko odprete konkreten Plan razvoja gasilstva v Občini Dolenjske Toplice 2015 - 2018, ki je bil sprejet 11.11.2014.


Vsebina plana razvoja obsega:

  • nabava novih gasilskih vozil za prevoz moštva       (GVM),
  • spremembe pri sofinanciranju občine za redno         dejavnost gasilskih društev,
  • sodelovanje gasilcev z lokalno skupnostjo.

Predstavitev plana predstavnikom občine je potekala v petek, 14.11.2014, kjer smo predstavniki gasilcev v občini podrobno opisali dosedanje probleme, razvojne želje in cilje, ki jih bomo z realizacijo plana dosegli.


Pozdravljeni na spletni strani Občinskega gasilskega poveljstva Dolenjske Toplice.


Občinsko gasilsko poveljstvo deluje v Gasilski zvezi Novo mesto.


V Občini Dolenjske Toplice javno gasilski službo opravljajo gasilske operativne enote prostovoljnih gasilskih društev Dobindol, Dolenjske Toplice, Podturn in Soteska. Več o našem delovanju kliknite na povezavo.


Novice

Gasilsko poveljstvo občine Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4

8350 Dolenjske Toplice


Gasilski poveljnik občine:

Bogdan Muška ml.

Mob. št.: 031-684-660

E-pošta: [email protected]