GASILSKO POVELJSTVO OBČINE
Dolenjske Toplice

Click here to edit subtitle

Na podlagi sklepa 1. točke dnevnega reda 3. sestanka Gasilskega poveljstva občine Dolenjske Toplice, 4. člena Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev; točka 4.42 Volitev gasilskih vodij ter točka 4.40 Gasilska strokovna usposobljenost izdajam javno objavo

za zbiranje kandidatur na mesto gasilskega poveljnika občine Dolenjske Toplice za mandatno obdobje.

 

Pogoji za prijavo:

- članstvo v eni izmed gasilskih organizacij; PGD Dobindol, PGD Dolenjske Toplice, PGD Podturn in PGD Soteska

- čin »višji gasilski častnik« ali »gasilski častnik« ali »nižji gasilski častnik«*

*(z izjavo, da bo kandidat v mandatnem obdobju opravil tečaj za gasilskega častnika)

- strokovne izkušnje iz vodenja gasilskih intervencij in organizacij

________________POJASNILO________________

Kandidati svojo prijavo in krajši opis svojih aktivnosti v mandatu pošljite na naslov; Gasilsko poveljstvo občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice s pripisom KANDIDATURA najkasneje do petka, 11.1.2019. Prispele vloge na dan 11.1.2019 bodo obravnavali člani gasilskega poveljstva občine, ki bodo ob predhodnem razgovoru s kandidati z glasovanjem izvolili gasilskega poveljnika občine.

Dolenjske Toplice, 31.12.2018

Primož Žlak, GČ I.

v.d. gasilskega poveljnika občine

Na spodnji povezavi lahko odprete konkreten Plan razvoja gasilstva v Občini Dolenjske Toplice 2015 - 2018, ki je bil sprejet 11.11.2014.


Vsebina plana razvoja obsega:

  • nabava novih gasilskih vozil za prevoz moštva       (GVM),
  • spremembe pri sofinanciranju občine za redno         dejavnost gasilskih društev,
  • sodelovanje gasilcev z lokalno skupnostjo.

Predstavitev plana predstavnikom občine je potekala v petek, 14.11.2014, kjer smo predstavniki gasilcev v občini podrobno opisali dosedanje probleme, razvojne želje in cilje, ki jih bomo z realizacijo plana dosegli.


Pozdravljeni na spletni strani Občinskega gasilskega poveljstva Dolenjske Toplice.


Občinsko gasilsko poveljstvo deluje v Gasilski zvezi Novo mesto.


V Občini Dolenjske Toplice javno gasilski službo opravljajo gasilske operativne enote prostovoljnih gasilskih društev Dobindol, Dolenjske Toplice, Podturn in Soteska. Več o našem delovanju kliknite na povezavo.


Novice

Gasilsko poveljstvo občine Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4

8350 Dolenjske Toplice


Gasilski poveljnik občine:

Bogdan Muška ml.

Mob. št.: 031-684-660

E-pošta: [email protected]